Privacyverklaring

Privacyverklaring Crystal Yoga

Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor ons bij Crystal Yoga belangrijke waarden.
En geheimhouding als yogadocent, ademcoach en klanktherapeut zijn voor
ons vanzelfsprekend. Daarom gaan we zorgvuldig met je privacy om. Hieronder lees je hoe
wij met je persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Crystal Yoga verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, doordat je gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens,
telefoonnummer en e-mailadres indien je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief,
workshops, yogalessen of een van de overige activiteiten van Crystal Yoga. Of als je client in de praktijk van Crystal Yoga bent.

Gegevens via het contactformulier op de website

Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail adres. Bij een vraag is er een mailwisseling of telefoongesprek. Heb je je via het contactformulier aangemeld voor de nieuwsbrief? Dan wordt je mailadres daarvoor gebruikt en kun je je op ieder moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Gegevens via Inschrijfformulier yogalessen

Voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, fysieke/mentale klachten en medicijngebruik indien van toepassing.
De bijzondere persoonsgegevens zoals de fysieke of mentale klachten (gezondheid) van een deelnemer worden gevraagd met het doel om een beter beeld te krijgen van de betreffende deelnemer en om waar mogelijk rekening te houden met deze klachten tijdens de lessen en/ of workshops. Deze persoonlijke gegevens worden niet in een bestand opgeslagen.
Op het inschrijfformulier kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief door het betreffende hokje aan te vinken.

Gegevens via het aanmelden voor een evenement op de website

Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail adres. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Gegevens via intakegesprek bij Praktijk Crystal cliënten

Voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum en
persoonlijke gegevens die je zelf verstrekt om je zo optimaal mogelijk te begeleiden tijdens
de sessies in de praktijk van Crystal Yoga. De persoonlijke gegevens die door je verstrekt worden tijdens een intakegesprek of het invullen van een intakeformulier zullen na uiterlijk een jaar na de sessies vernietigd worden.

Verwerken en bewaren van jouw gegevens

Crystal Yoga verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (als je hiervoor bent aangemeld), je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Gebruik van jouw gegevens voor promotionele doeleinden

Crystal Yoga kan jouw contactgegevens gebruiken voor promotionele doeleinden zoals een nieuwsbrief mits je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven of wanneer je een betaalrelatie met Crystal Yoga bent aangegaan. Zoals altijd kun je je op ieder gewenst moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.

Delen met anderen

Crystal Yoga verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een mail naar info@crystalyoga.nl. Crystal Yoga zal hierop zo snel mogelijk reageren.

Beveiliging van jouw gegevens

Crystal Yoga zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@crystalyoga.nl. Crystal Yoga zal hierop zo snel mogelijk reageren.

Crystal Yoga

Is een bedrijf in Twente waar yogalessen, ademtraining, klanksessies en gerelateerde activiteiten en workshops worden aangeboden. De praktijk in Enschede en maakt ook deel uit van Crystal Yoga.
Crystal Yoga is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61361461
Correspondentieadres is: Potsweg 15a, 7523 CA Enschede.
Eigenaresse en contactpersoon is Elly Groot en zij is te bereiken op 06-456 33 867 of via info@crystalyoga.nl

oktober 2018